สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

0
64

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นาย วัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี มอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ศูนย์ประชุมสาเกตุฮอลล์ 2 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และหอประชุมที่ว่าการ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวัยชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พลตำรวจตรี สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 27 หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับและร่วมมอบ
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้น เนื่องจากได้รับอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ซึ่งส่งผลให้ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบในเบื้องตน จำนวน 7 อำเภอ 80 ตำบล 1,020 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 61,738 ครัวเรือน ได้แก่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เสลภูมิ เมืองสรวง โพนทอง โพธิ์ชัย ธวัชบุรี และอำเภอจังหาร ซึ่งการไห้ความช่วยเหลือ จังหวัด อำเภอ ร่วมกับทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว และในวันนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับถุงยังชีพพระราชทาน ทั้งสิ้น 700 ชุด โดยได้กำหนดจุดรับ จำนวน 2 จุด
//////////////////
ศรีไพร. ทูลธรรม:: ทีมข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด