น้ำลดขยะมาเต็มๆทหารพราน 36 ร่วมกับ จิตอาสาแม่สะเรียง…เร่งฟื้นฟูทำความสะอาดดินโคลน ขยะกิ่งไม้ บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพซอ……เตรียมเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน

0
115

” น้ำลดขยะมาเต็มๆทหารพราน 36 ร่วมกับ จิตอาสาแม่สะเรียง…เร่งฟื้นฟูทำความสะอาดดินโคลน ขยะกิ่งไม้ บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพซอ……เตรียมเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ หน่วยงาน, ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง, จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอแม่สะเรียง, เทศบาลตำบลบ้านกาศ, ราษฎรบ้านโพซอ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเร่งฟื้นฟูทำความสะอาดอาคารสำนักงาน, บ้านพัก และบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพซอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้กลับมาบริการประชาชนและรักษาดูแลสุขภาพราษฎรในพื้นที่ดังเช่นเดิม