ลำปาง : ผู้แทนพระองค์นำสิ่งของพระราชทาน ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานถวายสังฆทาน และพระราชทานอาหารสัตว์ ณ วัดเวฬุวนาราม

0
155

ลำปาง : ผู้แทนพระองค์นำสิ่งของพระราชทาน ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานถวายสังฆทาน และพระราชทานอาหารสัตว์ ณ วัดเวฬุวนาราม
เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2561 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต กัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้แทนพระองค์ นำสังฆทานพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดเวฬุวนาราม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต. ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตว์บาล กองกิจการในพระองค์ 904 เป็นผู้แทนพระองค์ นำอาหารสัตว์พระราชทานมอบให้สถานพักพิงสุนัขจรจัด วัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผอ.รมน/ผวจ.ลำปาง , พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผบ.มทบ.32, คุณศิรินุช สวาสดิ์ ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง , พ.ต.อ บุญยวัต เกิดกล่ำ รอง ผกก.ตำรวจภูธรจังหวัด ล.ป., พ.ท.กุลวิวัฒน์ ไกรประชาวัฒน์ รอง หน.กลุ่มงานอำนวยการ กอ.รมน.จังหวัด ล.ป.,พ.ท.อลงกต ดอนมูล รองหน.ฝกร. มทบ.32, พ.ท.วิทยา สุภานันท์ รอง หน.กำลังพล มทบ.32 , เจ้าหน้าที่สัสดี อ.แม่ทะ
,นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ