นายอำเภอบางสะพานยันไม่ทราบความคืบหน้าแนวทางซ่อมสันอ่างมรสวบหลังเจอปัญหาทรุดซ้ำซาก

0
46

นายอำเภอบางสะพานยันไม่ทราบความคืบหน้าแนวทางซ่อมสันอ่างมรสวบหลังเจอปัญหาทรุดซ้ำซาก

วันที่ 2 กันยายน นายเลิศยศ แย้มแพราย นายอำเภอบางะสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 มีฝนหนักในพื้นที่ทำให้สภาพสันอ่างเก็บน้ำมรสวบ ขนาดความจุ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร( ลบ.ม.) หมู่ 4 ต.ชัยเกษม มีรอยรั่ว 3 จุด ต่อมาสภาพสันอ่างทรุดยาว 20 เมตร ลึก 5 เมตร ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จ.ราชบุรี กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเขื่อน จากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์เข้าตรวจสอบแนวสันอ่างเพื่อสแกนภาพ 3 มิติแล้ว ระบุว่าสภาพดินชั้นล่างแปรปรวน แต่ขณะนี้ฝ่ายปกครองอำเภอยังไม่ได้รับรายงานว่า จะมีการซ่อมแซมสันอ่างให้เข้าสู่สภาวะปกติเมื่อใด ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ท้ายอ่างหลายตำบลมีความกังวลใจวิตกกว่าจะมีผลกระทบหากมีฝนตกหนัก แต่ชี้แจงให้ทราบว่าปริมาณน้ำที่เหลือในอ่างขณะนี้ไม่มีผลกระทบ และสันอ่างไม่ได้ทรุดเพิ่ม คาดว่าหลังจากฝนทิ้งช่วง กรมทรัพยากรน้ำจะใช้งบก่อสร้างเพิ่มเติม หลังจากเดิมใช้งบ 37.9 ล้านบาท จ้างผู้รับเหมาตั้งแต่ปี 2557 และพบสันอ่างมีรอยรั่วชำรุดเสียหายในจุดเดิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 มีการซ่อมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองขนาดความจุ 13.29 ลบ.ม.) ใช้งบก่อสร้าง 980 ล้านบาท มีความสูง 44 เมตร สันเขื่อนยาว 544 เมตร พื้นที่ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน ใช้เวลาก่อสร้าง 6 ปี ล่าสุดอยู่ในขั้นตอนดำเนินการในส่วนของฐานราก จากการตรวจการก่อสร้างในส่วนของฐานรากถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างอ่างเก็บน้ำ ดินที่นำมาถมต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานก่อนบดอัดเพื่อทำให้ฐานรากมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่รั่วซึม หากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองแล้วตามกำหนดในปี 2568 จะช่วยรับน้ำที่ไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวศรี ลดทอนปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ามายังพื้นที่ตอนล่างของ อ.บางสะพาน และเป็นประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง

นายพัลลภ กล่าวว่า ขณะที่การก่อสร้างโครงการขุดสร้างคลองผันน้ำคลองบางสะพาน ได้เริ่มขุดคลองตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ขนาดความกว้าง 30 เมตร ลึก 5.50 เมตร ยาว 530 เมตร พร้อมอาคารป้องกันตลิ่งทั้งสองฝั่ง เมื่อขุดคลองผันน้ำคลองบางสะพานแล้ว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ไหลผ่านคลองบางสะพานได้ 520 ลบ.ม ต่อวินาที แก้ปัญหาความคดเคี้ยวของคลองบางสะพาน ทำให้สามารถควบคุมและแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน อ.บางสะพานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการขุดคลองผันน้ำจะเสร็จในปี 2563 นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังมีแผนการขุดสร้างคลองผันน้ำเพิ่มและสร้างประตูควบคุมการระบายน้ำในคลองบางสะพาน คลองแม่รำพึง และคลองปัตตามัง-เขาม้าร้อง

นายสมชาย หนูพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 กล่าวว่า ตามแผนงานจะมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก 1 แห่งในพื้นที่ อ.บางสะพานคืออ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยตอนล่าง ต.ร่อนทอง ขนาดความจุ 17.46 ล้าน ลบ.ม.ใช้งบ 950 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 – 2568 ปัจจุบันมีการประชุมชี้แจงประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่าง การเวนคืนที่ดินในแนวก่อสร้าง การก่อสร้างเสร็จจะช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 8,600 ไร่

//////////////
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวประจวบคีรีขันธ์โทร0993396444