สุขสันต์เช้าวันอาทิตย์ที่1กันยายน2562 ถ้าหากมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวจ.ปราจีนบุรี ขอแนะวัดแจ้ง ขอพรหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน 1.พระเนตรเป็นเพชรแท้ 2.ขัดสมาธิเพชร 3.เป็นพระพุทธรูปทองคำน่าไปเยี่ยมชมและนมัสการขอพร

0
133
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สุขสันต์เช้าวันอาทิตย์ที่1กันยายน2562 ถ้าหากมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวจ.ปราจีนบุรี ขอแนะวัดแจ้ง ขอพรหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน 1.พระเนตรเป็นเพชรแท้ 2.ขัดสมาธิเพชร 3.เป็นพระพุทธรูปทองคำน่าไปเยี่ยมชมและนมัสการขอพร