“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ พมจ.ปข.,สพป.ปข.เขต 2,พมจ, อบต.,สอบต.และจิตอาสา นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือย่าทวดน้องปลาย วัย 86 ปี!!

0
60

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ พมจ. ปข., สพป.ปข.เขต 2,พมจ, อบต.,สอบต.และจิตอาสา นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือย่าทวดน้องปลาย วัย 86 ปี!!

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น.โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข., พ.ต.สมโภชน์ กระแจะเจิม ผช.หน. ชรต. จังหวัด ป.ข.,ร.ท.ณัฐดนัย สุขทวี พร้อมด้วย นางสุพัตรา ไพฑูรย์ รักษาราชการแทน พมจ. ปข., นายมานิตย์ สีสง่า ผอ.กลุ่มนิเทศน์ สพป.ปข.เขต 2, น.ส.สมจิตร์ ตั้งจิตรวรวงค์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หน.กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พมจ.),นายมนตรี เชื้อวงค์สกุล นายก อบต.หนองตาแต้ม,นายธนพงค์ นาคเงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านวังวน นายสุชิน สังข์ทวี สมาชิก สอบต.หมู่ที่ 8 บ้านวังวน พร้อมจิตอาสาตำบลหนองตาแต้ม

ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นางหนู พิสดาร อายุ 86 ปีผู้สูงอายุที่สุขภาพดีเป็นย่าทวดของ น้องปราย ที่มีผู้ใหญ่ใจดีและทุกภาคส่วนมาร่วมสร้างบ้านให้ในที่ดินข้างบ้านย่าทวด หลังจากนั้นได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพจาก “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และ น้ำดื่มจากบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋จำกัดสาขาปราณบุรี รวมทั้งไข่ จากนายอภิรักฯพนักงานโรงแรมชีวาศรม ร่วมกับนายรุจิภาสฯพนักงานโรงแรมอมารีหัวหิน!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

################################