⚡ รู้หรือไม่ ⚡
โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา เป็นโรงไฟฟ้าใต้ดิน ที่ตัวอาคารโรงไฟฟ้าถูกสร้างไว้ใต้ระดับผิวดินลึกกว่า 350 เมตร หรือเท่ากับตึก 115 ชั้น ?    โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ สร้างอยู่ใกล้กับเขื่อนลำตะคอง ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา 70 กิโลเมตร ทำงานโดยสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองของกรมชลประทานไปเก็บไว้ที่อ่างพักน้ำบนเขายายเที่ยง ในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย และเมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง จะปล่อยน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า และปล่อยลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองตามเดิม
ตัวอาคารโรงไฟฟ้า ถูกสร้างไว้ใต้ระดับผิวดินลึกกว่า 350 เมตร เพื่อเพิ่มระยะทางจากอ่างเก็บน้ำบนเขาถึงอาคารโรงไฟฟ้า ให้น้ำที่ไหลลงมามีกำลังแรงขึ้น ทั้งนี้โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ถือเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย
.
ข้อมูลเพิ่มเติม ของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา :
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2449&Itemid=117
.
http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2080%3Aart-20170807-01&catid=49&Itemid=251&fbclid=IwAR15BqK_jr9A9z-PZ4KFYgbiTAdfEYG3R1KAeUiwTIMr2mGfrTqkKwMmCh4
.
#รู้หรือไม่ #โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา #กฟผ #50ปีกฟผเพื่อชีวิตที่ดีกว่า