“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ หน่วยงานราชการใน จว.ปข.พร้อมด้วยเจ้าที่ทหารชุดช่างจากศูนย์การทหารราบ และประชาชนจิตอาสา ร่วมใจทาสีบ้านให้ น้องปราย !!

0
126

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ หน่วยงานราชการใน จว.ปข.พร้อมด้วยเจ้าที่ทหารชุดช่างจากศูนย์การทหารราบ และประชาชนจิตอาสา ร่วมใจทาสีบ้านให้ น้องปราย !!

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2562 เวลา 14.00 น.
โดยมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. เป็นผู้แทนดร.พัลลพ สิงหเสนี/ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.,พ.ต.สมโภชน์ กระแจะเจิม ผช. หน.ชรต.จังหวัด ป.ข.,ร.ท.ณัฐดนัย สุขทวี พร้อมด้วย นางสุพัตรา ไพฑูรย์ รักษาราชการแทน พมจ.ประจวบคีรี ขันธ์,นายมานิตย์ สีสง่า ผอ.กลุ่มนิเทศน์ สพป.ปข.เขต 2 ,น.ส.สมจิตร์ ตั้งจิตรวรวงค์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หน.กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พมจ.), นายมนตรี เชื้อวงค์สกุล นายก อบต.หนองตาแต้ม, นายธนพงค์ นาคเงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านวังวน,นายสุชิน สังข์ทวี สมาชิก สอบต.หมู่ที่ 8 บ้านวังวน พร้อมจิตอาสาตำบลหนองตาแต้ม

ได้นำสีพร้อมอุปกรณ์ทาสีมามอบให้แก่ครอบครัวเด็กหญิงกันติชา ศรีเลิศ (น้องปราย)ซึ่งมีผู้บริจาคดังนี้
1.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.การบริจาคสี
2.”มูลนิธิพระราหู โครงการ ใจถึงใจ”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ บริจาคสี
3.ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียน อนันตรักษ์การบริบาลหัวหิน ประธาน YEC หอการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริจาคสี
4.นายอภิรัก นาเวชวนิชกุล
พนักงานโรงแรมชีวาศรมและนายรุจิภาส นาเวชวนิชกุลพนักงานโรงแรมอมารีหัวหินบริจาคอุปกรณ์ทาสีและไข่ให้เจ้าหน้าที่ชุดสร้างบ้าน
5.นายนภัทร์ จันทร์เที่ยง ผู้จัดการบริษัทอีซุซุอึ้งง่วนไต๋จำกัดสาขาปราณบุรีบริจาคน้ำดื่ม

ต่อจากนั้นคณะฯได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสาทาสีบ้านร่วมกับเจ้าที่ทหารชุดช่างจากศูนย์การทหารราบ!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

################################