a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๗ จัดอบรมแกนนำ คีตะมวยไทย ๑๐ ท่า

วันนี้ ( ๒๘ ส.ค.๖๒ ) เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย ๑๐ ท่า ภายใต้โครงการ“ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำ สู่สุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยมีนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด เพื่อให้ผู้นำออกกำลังกาย สามารถออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย ๑๐ ท่าได้อย่างถูกต้อง และนำไปเผยแพร่ เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย ๑๐ ท่าเพื่อการมีสุขภาพดีจัดขึ้น ณ ห้องประดับเงินโรงแรมเพรชรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน แกนนำออกกำลังกายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และแกนนำออกกำลังกายจากชมรมออกกำลังกายจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๗๕ คน
คีตะมวยไทย ๑๐ ท่า เป็นการออกกำลังกายที่ผสมผสานระหว่างการเต้นแอโรบิกกับกีฬามวยไทย จัดเป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยเรียกเหงื่อและรอยยิ้มได้เป็นอย่างดี คีตะมวยไทย ๑๐ ท่า เป็นการนำลักษณะการออกอาวุธของมวยไทย เช่น การออกหมัด การเตะ ศอกตัด เข่าตรง หมัดเสย ฯลฯ นำมามาประยุกต์เป็นท่าเต้นแอโรบิก เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ทุกคนได้ออกกำลังกาย ได้ความสุขสนุกสนาน ได้สุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรค

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ให้เครดิต
ธัญชนก วงษ์หาญ/ภาพและข่าว
ทองสุข โพนเงิน /หน.ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์