เมื่อ 191400 พ.ย.61 ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ประกอบด้วย บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 1 (ร.4พัน.3) อ.พรานกระต่าย,กอ.รมน.จว.ก.พ.,น.ส.ดวงกมล ติ๊บปะละวงศ์ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงาน ศดธ.อ.พรานกระต่าย,ด.ต.ธนภัทร ดอนจั่น ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.พรานกระต่าย,นายประสิทธิ์ มีบัว รองปลัด อบต.ห้วยยั้ง,นายสมชาย ศิริพล จิตอาสาและนายไพโรจน์ มาน้อย ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ.ไร่สุขุม ร่วมกันรับเรื่องร้องเรียนจากนายสุกิจ สุขแป้น บ้านเลขที่ 6/2 ม.4 ต.ห้วยยั้ง (ผู้ร้อง) ว่านายชะลอ ม่วงเกตุ บ้านเลขที่ 4 ม.4 ต.ห้วยยั้ง (ผู้ถูกร้อง)หวงน้ำในลำคลองสาธารณะ ไม่ให้สูบเข้านา ทำให้ข้าวได้รับความเสียหาย พื้นที่ ม.4 บ.ไร่สุขุม ต.ห้วยยั้ง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทราบว่าคลองดังกล่าวผู้ถูกร้องได้อุทิศที่ดินให้กับราชการดำเนินการขุดเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ แต่เข้าใจว่าตนเป็นผู้อุทิศ จึงสามารถที่จะหวงน้ำไว้ใช้เป็นการส่วนตัวได้ จึงไม่ยอมให้ผู้ถูกร้องสูบน้ำเข้านาข้าวดังกล่าว โดยปลัดประจำ ศดธ.ได้ชี้แจงว่าที่ดินถ้าอุทิศให้ทางราชการแล้วถือว่าเป็นของหลวงจึงเป็นคลองสาธารณะที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ จึงไม่มีสิทธิ์หวงห้ามแต่อย่างใด และให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ซึ่งคู่กรณีเข้าใจและยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และสามารถตกลงกันได้