สำนักงานชลประทานที่ 16 จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ RIO 16

0
78

สำนักงานชลประทานที่ 16 จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ RIO 16
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธานงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ RIO 16 ซึ่งจัดโดยสำนักงานชลประทานที่ 16 โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 700 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ทั้งนี้ได้มีรางวัลให้กับผู้วิ่งเข้าเส้นชัยผู้หญิง 3 คนแรก และผู้ชาย 3 คนแรก รวม 6 รางวัล ได้แก่ (1) นายมนูญ เปียคล้าย (2) นายปรเมศวร์ รักษนาเวศน์ (3) นายชรัต นุ่มพุ่ม และ (1) นางสาวนงนุช บุญรัตน์ (2) นางสาวสุภาพร สังฆรัตน์ (3) นางสาวหนึ่งฤทัย คำสถิต