นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จัดหน่วย

0
61

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จัดหน่วย โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด หรือจังหวัดเคลื่อนที่ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลเกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว ด้วยการนำบริการของหน่วยงานราชการออกแนะนำให้ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำการทำอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวเปิดโครงการและปราศรัยกับประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในพื้นที่ จากนั้นได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 5 ราย มอบเงินสงเคราะห์เด็ก จำนวน 20 ราย เงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 10 ราย และมอบถุแงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาแก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ จำนวน 70 ถุงด้วย