“ราชทัณฑ์ผลักดันผู้ต้องขังสร้างพลังศรัทธาสู่แรงบันดาลใจ!!

0
414

“ราชทัณฑ์ผลักดันผู้ต้องขังสร้างพลังศรัทธาสู่แรงบันดาลใจ!!

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ชั้น 3 จังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์จัดโครงการ “พลังศรัทธาสู่แรงบันดาลใจ” ประจำปีงบประมาณ 2562 เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้แสดงความสามารถ และศักยภาพในตนเอง เพื่อให้สังคมได้เห็นถึงความสามารถที่ผู้ต้องขังได้รับ จากการพัฒนาพฤตินิสัยขณะต้องโทษ โดยได้จัดการแข่งขันแสดงความสามารถในด้านต่างๆซึ่งมีผู้ต้องขังที่เข้าร่วมการแข่งขันจากเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ ยังคงประสบปัญหาคนล้นคุก ส่งผลทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในสภาพความเป็นอยู่ที่แออัด ทำให้เกิดความตรึงเครียด ดังนั้น การบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบต่างๆ จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการปรับทัศนคติผู้ต้องขัง “โครงการพลังศรัทธาสู่แรง บันดาลใจ” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง การสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนการดึงศักยภาพ ความสามารถของผู้ที่ก้าวพลาดขณะต้องโทษอยู่ในเรือนจำ ด้วยการสร้างผลงานที่โดดเด่น และเป็นเลิศในสิ่งที่ตัวเองถนัดออกสู่สาธารณชนให้เกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าของตัวเอง

โดยโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีการประกวดแข่งขันแสดงความสามารถและศักยภาพของผู้ต้องขังในด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่ การร้องเพลงลูกทุ่ง การวาดรูปสีน้ำ การวาดรูปลายเส้น และการเขียนเรียงความ พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานในครั้งนี้ อาทิ สุนารี ราชสีมา หนู มิเตอร์ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ์ จันทรังษี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงการดังกล่าว

พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมราชทัณฑ์ มีความมุ่งมั่นให้ผู้ต้องขังได้รับโอกาสทางสังคม โดยให้เขาเหล่านี้ได้แสดงความสามารถและศักยภาพในตัวเอง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จึงขอสังคมให้โอกาสและให้กำลังใจแก่ผู้ก้าวพลาดเหล่านี้ ได้แสดงความสามารถ สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีคุณภาพภายหลังพ้นโทษไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก!!

################################