พะเยา จุดเช็คอินแห่งใหม่กว๊านพะเยาขัวแตะบุญท่าเรือโบราณส่งเสริมการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปิดขัวแตะบุญท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว โดยมุ่งสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว

นายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยาพร้อมด้วยนายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกันทำพิธีเปิดขัวแตะบุญ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันจัดสร้างขึ้นโดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนของนักท่องเที่ยวรวมทั้งประชาชนทั่วไปโดยได้ดำเนินการสร้างขัวแตะหรือสะพานไม้ไผ่ ที่มีความยาวรวมกว่า 300 เมตรเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สามารถเดินเล่นและถ่ายรูปบนสะพานไม้ไผ่ที่ยื่นเข้าสู่กว๊านพะเยาในทัศนียภาพที่สวยงามทางฝั่งทิศตะวันตก

โดยนายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น กล่าวว่าในการสร้างสะพานไม้ไผ่หรือขัวแตะบุญ ดังกล่าวนั้นเป็นความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่บ้านทุ่งกิ่วที่ร่วมกันจัดสร้างขึ้นโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด เพื่อมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน ให้กับผู้เดินทางท่องเที่ยวบริเวณรอบกว๊านพะเยา ทางฝั่งทิศตะวันตก ซึ่งต่อไปคาดว่าจะเป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวของจังหวัดอีกแห่งหนึ่งซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว