“ผวจ.ประจวบฯพร้อมด้วย กอ.รมน.จว. ปข.ร่วมกับหน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยว ข้องลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและติดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านให้กับครอบครัว”น้องปราย”

0
95

“ผวจ.ประจวบฯพร้อมด้วย กอ.รมน.จว. ปข.ร่วมกับหน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยว ข้องลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและติดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านให้กับครอบครัว”น้องปราย”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.20 น.ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง.กอ.รมน.จว.ปข.นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี และรักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบฯ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวของเด็กหญิงกันติชา ศรีเลิศ (น้องปราย) ณ บ้านเลขที่ 452 หมู่ 8 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี

โดยการก่อสร้างได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี ปัจจุบันใกล้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯได้มอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งแก่น้องปราย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

###############################