วันที่ 25 ส.ค.62 เวลา 17.30 น.
นาง กรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ประชุม ที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการชมรมฯ ประธานเครือข่าย 15 อำเภอ คณะทำงาน และผู้นำแห่งยุคฯ เตรียมความพร้อม งานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ 13 ต.ค.