a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

“ตม.จังหวัดเชียงราย เข้มงวดตรวจช่องทางธรรมชาติและที่สุ่มเสี่ยงป้องกันลักลอบการค้ามนุษย์!!

วันนี้ (25 ส.ค.2562) เวลา15.00น.เจ้าหน้าที่ ตม.จว.เชียงรายภายใต้การอำนวยการของพล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.ตม.5, พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียงผกก.ตม.จว.เชียงราย สั่งการให้ พ.ต.ต.ธงชัย พวงพิลา สว.ตม.จว. เชียงราย,ร.ต.อ.ทวีโชค ปิงเมือง,ร.ต.ต. ธนงชัย แควสยอง ,ด.ต.อาทิตย์ ไชยการ,ด.ต.รักสู้ คำรังษี,ด.ต.นรากร รัตนประทีป ,ส.ต.ท.นันทวิช กงเพชร ผบ.หมู่ตม.จว.เชียงราย

ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ สถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ สถานประกอบการ โรงแรม ที่พักอาศัย ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบบริเวณริมแม่น้ำสายตำบลแม่สายหมู่ที่เจ็ดอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย บริเวณสถานีขนส่งอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมาย!!

################################