“มอบตราตั้งฯ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี – พระฐานานุกรมในพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี!!

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562) เวลา 14.00 น. ณ พระอุโบสถวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระเดชพระคุณพระมงคลวโรปการ เจ้าคณะตำบลบางขะแยง และเจ้าอาวาสวัดชินวราราม เป็น “ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี” (รูปที่ 2)

พร้อมกันนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ได้มอบตราตั้งฐานานุกรม และพัดยศ จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้ 6 รูป ประกอบด้วย พระครูปลัดณัฐพงษ์ วรปุญฺโญ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดำรงตำแหน่งฐานุกรมที่ “พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์”, พระมหาปิยะ ปิยวาจโก วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ “พระครูวินัยธรปิยะ ปิยวาจโก”, พระอธิการฐิติศักดิ์ สุภทฺโท วัดทวีการะอนันต์ ต.คลองหนุ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ “พระครูธรรมธรฐิติศักดิ์ สุภทฺโท”, พระสุวิทย์ ถิรปุญฺโญ วัดโพสพผลเจริญ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ “พระครูสังฆรักษ์สุวิทย์ ถิรปุญฺโญ”, พระใบฎีกาอำนวย โชติปญฺโญ”วัดโปรยฝน ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ “พระครูสมุห์อำนวย โชติปญฺโญ” และพระสมพงษ์ ฐิตธมฺโม วัดบัวแก้วเกสร ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ “พระครูใบฎีกาสมพงษ์ ฐิตธมฺโม” อีกทั้ง ภายในพิธีฯ ยังมีการแต่งตั้งฐานานุกรมในพระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อีก 1 รูป คือ พระอธิการสุพจน์ สุภกิจฺโจ วัดบางเดื่อ ต.บางเดื่อ อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ “พระครูสมุห์สุพจน์ สุภกิจฺโจ” โดยในท้ายที่สุด พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานในพิธีฯ ได้ให้โอวาทตอนหนึ่งว่า “ขอให้พระฐานานุกรมทุกรูปที่ได้รับการแต่งตั้งในคราวครั้งนี้ จงเว้นการที่ควรเว้น ประพฤติการที่ควรประพฤติ และปฏิบัติตนให้สมกับฐานานุศักดิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งนี้”

################################