วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 10 .00 น.นายบุญยงค์ สดสาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะบริหาร เจ้าหน้าที่อบต.ไชยสถานได้เป็นสะพานบุญประสานชมรมเพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติจังหวัดน่าน ซึ่งเป้นองค์กรสาธารณะประโยชน์ นำโดยนายทศพรพันธ์ ยอดหงษ์ ประธานชมรม พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมเพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติจังหวัดน่าน ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนจำนวน 5 รายๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท (หนุ่งหมื่นบาทถ้วน)โดยมีนายบุญยงค์ สดสอาด รองนายก อบต.ไชยสถาน นางแววตา อุ่นอก ผู้ใหญ่บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ พร้อมด้วยสุดารัตน์ืผัดทะ(แอ้ว) ดวงหทัย วงเวท (เบ้า)ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายชิด เชียงลา สมาชิก อบต.ไชยสถาน เขตบ้านปางค่า นายผ่อง ตันติ ผู้ใหญ่บ้านไชยสถาน ร่วมมอบและให้การต้อนรับคณะ ชมรมเพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติจังหวัดน่าน เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวน่าน และคนทั่วไปที่ไปมอบเงินให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีฐานะยากจน นอกจากนั้นยังบริจากโลงสพให้กับผู้ยากไร้ และโรงพยาบาลอำเภอต่างๆที่ขอมาทางชมรม อีกทั้งรับส่งผู้ป่วย หรือศพผู้เสียชีวิตโดยไม่คิดเงนไดๆทั้งสิ้นโครงการที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องก็คือเป็นเจ้าภาพฌาปนกิจสพที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลน่าน ที่มีฐานะยากจน และญาติไม่สามาถฌาปนกิจศพเองได้ นอกจากนั้นก้เป็นเจ้าภาพฌาปนกิจศพเด็กทารกน้อยที่คลอดก่อนกำหนดหรือเสียชีวิตที่โรงพยาบาลน่าน ด้วยเช่นกัน หากท่านผู้ใจบุญมีจิตกุศลจะร่วมทำบุญหรือบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคก้สามารถบริจาคได้ที่นายทศพรพันธ์ ยอดหงษ์ ประธานชมรม โทร 080 -1107107
บุญยงค์ สดสอาด รายงานจากจังหวัดน่าน