พังงา/ตำรวจท่องเที่ยวเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุท่าเทียบเรืออ่าวพังงา พร้อมรับมือนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน

0
100

พังงา/ตำรวจท่องเที่ยวเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุท่าเทียบเรืออ่าวพังงา พร้อมรับมือนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 พร้อมด้วย นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยวท่าเทียบเรือบ้านท่าด่าน ซึ่งเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยว โดยมีพิธีทางศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้มีเกียรติ และตำรวจท่องเที่ยว เข้าร่วม
พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม ผกก. 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 กล่าวว่า ศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยวท่าเรือบ้านท่าด่าน จะรับผิดชอบ ดูแล อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอำเภอเมืองพังงาและใกล้เคียง และท่าเทียบเรือบ้านท่าด่าน เป็นท่าเรือที่สำคัญสำหรับการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา สมควรยกระดับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยจัดให้มีตำรวจท่องเที่ยวพร้อมรถและเรือสายตรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำและต่อเนื่อง เพื่อจะได้ช่วยเหลือ บริการ ดูแลและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงที
ด้านพล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง กล่าวว่า ในฐานะผู้นำหน่วยงาน ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวที่ใกล้ชิดประชาชน และนักท่องเที่ยว เพื่อช่วยเหลือ บริการ และดูแลอย่างทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจากการคาดการนั้น ในฤดูการท่องเที่ยว 2562-2563 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน ตำรวจท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวสูงขึ้น และในวันนี้ขอขอบพระคุณผู้นำองค์กร ประชาชนในท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวด้วยดีอย่างยิ่ง