กฟผ.แม่เมาะ จับมือ ภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนจังหวัดลำปางปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

0
79

กฟผ.แม่เมาะ จับมือ ภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนจังหวัดลำปางปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง      เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 87 พรรษา เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ประจำปี 2562 พร้อมด้วย พันเอกอดิศร เรืองรุ่ง หัวหน้ากองข่าว มณฑลทหารบกที่ 32 , นายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง โดยมีนายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ร่วมต้อนรับหัวหน้าหน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนักเรียนและประชาชนที่มาร่วมงาน กว่า 800 คน ณ พื้นที่ทิ้งมูลดินทราย ด้านตะวันตกเฉียงใต้ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปางสำหรับการจัดกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้เป็นพื้นที่ขอใช้ประโยชน์ในการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง พื้นที่ประมาณ 8 ไร่ โดยมีพันธุ์ไม้ยืนต้น 25 ชนิด อาทิ สัก ขะจาว ชิงชัน แดง ประดู่ป่า และมะค่าโมง เป็นต้น รวมจำนวน 1,160 ต้น ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ สมุนไพร ตลอดจนสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุในงานหัตถกรรมได้ นอกจากนี้ กฟผ.แม่เมาะ ยังแจกกล้าไม้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน 10 ชนิด จำนวน 500 ต้น ได้แก่ ขนุน ยอบ้าน มะขามไทย มะกอก และพฤกษ์ เป็นต้นทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ปลูกป่าฟื้นฟูสภาพแวดล้อมควบคู่กับการทำเหมืองหินลิกไนต์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2525 จวบจนปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 30 ปี มีพื้นที่ปลูกป่าแล้วรวม 11,702 ไร่ ขณะที่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ดำเนินการแล้วประมาณ 2,342 ไร่
พรปวีณ์ สุรินทร์มงคล / ข่าวลำปาง รายงาน