“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการและแถลงผลการปฏิบัติงานเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ ในพื้นที่ AO1-AO4!!

0
74

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการและแถลงผลการปฏิบัติงานเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ ในพื้นที่ AO1-AO4!!

วันที่ 21 – 22 ส.ค.62 พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ ในพื้นที่ AO1-AO4 รวมถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ได้รับ ตลอดจนหารือแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคต

โดยมี พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.เป็นประธาน ณ รร.เอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จว.ปทุมธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 134 คน ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

################################