“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจว.ปข.และหน่วยงานสาธารณสุขจว.ปข.นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือยายวัย 88 ปี เป็นโรคความดันและหูตึง!!

0
43

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจว.ปข.และหน่วยงานสาธารณสุขจว.ปข.นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือยายวัย 88 ปี เป็นโรคความดันและหูตึง!!

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.2562 เวลา 13.40 น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย นายยูซุบ โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมคิด ปานน้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง นางอัจฉราถิ่นประชา นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางธาดารัตน์ สังข์ทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายณัฐพงษ์ น้อยกำเนิด นักวิชาการสาธารณสุข นายศุภวิชญ์ ผุดเผือก เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

เข้าเยี่ยมให้กำลังใจกับ ครอบครัว นางสิทธิ์ มาดิน อายุ 88 ปี มีความพิการทางการได้ยินหูตึงมีโรคความดันโลหิตสูงอยู่บ้านเลขที่ 72/2 หมู่ 4 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี นางอารีย์ เครือแดงบุตรสาว เป็นผู้ดูแล
  หลังจากนั้นคณะฯร่วมกันมอบถุงยังชีพ ซึ่งเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง จาก”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

##############################