ด่วนน้ำป่าถล่มอ.แม่จริมจ.น่าน ทางศบภ.นพค.31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา

0
222

ด่วนน้ำป่าถล่มอ.แม่จริมจ.น่าน ทางศบภ.นพค.31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา

เมื่อ วันที่ 21 ส.ค.62 เวลา 0600 น. เกิดพายุฝน ตกหนักต่อเนื่อง ตลอดทั้งคืน จนถึงห้วงเช้า ของวันที่ 21 ส.ค.62 ในพื้นที่ อ.สันติสุข และ อ.แม่จริม จ.น่าน ทำให้เกิด น้ำป่าไหลหลาก พัดเอาเศษวัชพืชและดินโคลน ไหลเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ไร่,นา ข้าว และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของราษฎร บ้านน้ำปาย,บ้านตอซ้อ ,บ้านดงไพรวัลย์,บ.ป่าสัก ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน เกิดความเสียหาย ศบภ.นพค.31 จึงได้จัด กำลังพล และ รถบรรทุกน้ำ ออกทำการช่วยเหลือฟื้นฟู หลังฝนน้ำท่วมแก่ราษฎร ผู้ประสพภัย ช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า,ของใช้จำเป็น ฯ และช่วยล้างทำความสะอาด อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว บุญยงค์ สดสอาด รายงาน