“ตม.จว.เชียงราย บูรณาการภูธรแม่สายระดมตรวจที่พักแนวชายแดน!!

วันนี้ (20ส.ค.2562)เวลา10.00น.เจ้าหน้าที่ ตม.จว. เชียงราย ภายใต้การอำนวยการของพล.ต.ต.พงศ์อนันต์ คล้ายคลึง ผบก.ตม.5,พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.ตม.จว.เชียงราย,สั่งการให้ พ.ต.ต.ธงชัย พวงพิลา สว.ตม.จว. เชียงราย, ร.ต.อ.ทวีโชค ปิงเมือง,ร.ต.ต. ธนงชัย แควสยอง ,ด.ต.อาทิตย์ ไชยการ,ด.ต.รักสู้ คำรังษี, ด.ต.นรากร รัตนประทีป ,ส.ต.ท.นันทวิช กงเพชร ผบ. หมู่ตม.จว.เชียงราย

ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ สถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ สถานประกอบการ โรงแรม ที่พักอาศัย ได้เข้าตรวจบริเวณบ้านริมแนวเส้นทางธรรมชาติ เลขที่176/ที่13. ต.แม่สาย อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นยังไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด!!

#ประชาสัมพันธ์ตม.จว.เชียงราย!!

###############################