หมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ ) ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “หมอชวนวิ่ง ๕๐ ปี แพทย์สภา กระทรวงสาธารณสุข”

0
43

เมื่อ ๑๙๐๙๐๓๐ พ.ย.๖๑ หมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ ) ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “หมอชวนวิ่ง ๕๐ ปี แพทย์สภา กระทรวงสาธารณสุข”
โดยมี นายสมบุญ วงค์วัชรานนท์ นภอ.พยุหะคีรี รับคฑารับช่วงต่อจาก อ.โกรกพระ และหน.ส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ทางชุดชป.อำเภอพยุหะคีรี ดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยอำนวยความสะดวกและการจราจร ร่วมกับ จนท.ตำรวจพยุหะคีรี และส่งต่อคฑาวิ่งให้ จ.อุทัยธานี มีผู้ร่วมกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้ ประมาณ ๒๐๐ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย