ครู-นักเรียน ผู้ปกครอง ..ร้องสื่อ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จี้ตรวจสอบผู้บริหารการจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียน และวัสดุใช้ต่อเติมอาคารไม่ได้มาตรฐาน เชื่อส่อทุจริต
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรับร้องเรียนจากครู ผู้ปกครองและ นักเรียนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์” อ.นาหว้า จ.นครพนม โดยกล่าวหาว่า ผู้บริหาร คนหนึ่ง โรงเรียนปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่อทุจริตและสร้างความแตกแยกครู- นักเรียนภายในโรงเรียน เกิดขึ้นหลังจากที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนแห่งนี้ ระยะเวลากว่า 1 ปี มีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นเมื่อไม่นานสภานักเรียนมีการออกมาประท้วงขับไล่ เนื่องจากทนไม่ไหว
และล่าสุดมีหนังสือต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ( ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562) ขอทราบข้อเท็จจริงและเอกสารพยานหลักฐาน ที่สำนักงานป้องกันและปรามปรามทุจริตในภาครัฐ ( ปปท.) กรณีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องเรียน จำนวน 3 ห้อง ว่าทำการต่อเติมปรับปรุงอาคารเรียน 3 ห้องเรียน มีห้องผู้อำนวยการ และหอประชุม กระทำโดยมิชอบและส่อไปในทางทุจริตหรือไม่ รวมถึงการต่อเติมอาคารเรียนที่ใช้วัสดุเก่า( ย้อมแมว) ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ โดยครู-นักเรียน ผู้ปกครอง.หวาดผวาหวั่นเกิดอันตราย
ขณะเดียวกันวันนี้ ( วันที่ 19 สิงหาคม 2562) ผู้บริหารดังกล่าวได้ทำหนังสือเชิญคณะครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมหารือและเตรียมพร้อม เพื่อรับการเข้าตรวจสอบจากคณะกรรมการจากต้นสังกัดเพื่อชี้แจง
ผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนดังกล่าว เผยว่า พร้อมแจงให้ตรวจสอบทุกโครงการฯ เชื่อในเอกสารหลักฐาน ข้อเท็จจริงและความบริสุทธิ์ใจ ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน หมักหมมกันมานานและไม่ได้รับการแก้ไข จึงสร้างความไม่พอใจแก่หลายคน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา ส่วนที่กล่าวหาว่าทุจริต หรือมีเอี่ยวเอื้อผู้รับเหมา หรือกลั่นแกล้งคนเห็นต่างนั้น พร้อมจะชี้แจงเข่นเดียวกัน และบอกด้วยว่า ส่วนงบประมาณการปรับปรุงต่อเติมอาคารกว่า 400,000 บาท ที่กำลังดำเนินการนี้ มีบางคนบอกว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุได้มาตรฐานหรือไม่อย่างไรนั้นจะตรวจสอบอีกครั้ง หากไม่ได้มาตรฐานก็คงรื้อทำใหม่ไม่ให้ดำเนินการ ตามที่มีการร้องเรียนมา
ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม ครู-นักเรียนโรงเรียนในโรงเรียนดังกล่าว เล่าถึงพฤติกรรมและการปฏิบัตหน้าที่ ฐานะผู้บริหารโรงเรียนว่า ตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ย้ายมาดำรงตำแหน่งอยู่ที่นี่ ปัญหาภายในโรงเรียนปะทุขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง จนที่สุดทนไม่ไหวมีการขับไล่ ผอ.คนนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง เนื่องจากไม่พอใจ โดยเฉพาะสร้างความแตกแยกระหว่างครู-นักเรียน แบ่งฟักแบ่งฝ่าย คนเห็นต่างโดนกลั่นแกล้ง ที่เห็นชัดคือสภานักเรียนขู่ถึงขั้นจะยุบ อ้างว่า ไม่สนองนโยบายผู้บริหาร ที่สำคัญโครงการต่างๆส่อทุจริตไม่โปร่งใส ที่เห็นประจักษ์ชัดคือ วัสดุที่ใช้ไม่ว่าจะเหล็กเส้น เหล็กปอก มีการทาสีใหม่กลบสนิมเสมือนใหม่ (ย้อมแมว) ต่อไปหากอาคารพังเสียหายหรือทับครู-นักเรียนใครจะรับผิดชอบ ดังนั้นจึงฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบ เพื่อความปลอดภัยแก่คณะครู –นักเรียน ผู้ปกครอง ..รายหนึ่งกล่าว.
///////////////////// ทีม ข่าว นสพ.คน นคร สกล …รายงาน