“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือเยียวยาประชาชน หลัง ถูกพายุ ฝนตก ลมกรรโชกแรง ทำให้บ้านเรือนพังเสียหาย!!

0
71

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือเยียวยาประชาชน หลัง ถูกพายุ ฝนตก ลมกรรโชกแรง ทำให้บ้านเรือนพังเสียหาย!!

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.62 เวลา13.30 น. โดยพ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย พ.ต.สมโภชน์ กระแจะเจิม ผช.หน. ชรต.กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.,ร.ท.ณัฐดนัย สุขทวี, จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ, นายพิชิต สันติเมธากุล, นายสุนทร สำแดงเดช ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ตำบลสามร้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวประชาชนซึ่งบ้านเรือนเสียหายจากถูกพายุฝนตก ลมกรรโชกแรง เมื่อวันที่ 31ก.ค.62 ที่ผ่านมา

ในปัจจุบันบ้านที่ชำรุดเสียหายได้รับการช่วยเหลือในการจัดซื้อวัสดุจาก อบต.สามร้อยยอดมาซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 หลัง ดังนี้
1. นาย สำราญ เลือดแดง เลขที่ 63 ม.6 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ
2. นาย เชียร เลือดแดง (ไม่มีบ้านเลขที่) พังทั้งหลัง
3. นาย สำเนา ทองสุข เลขที่ 9/9 ม.6 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ
4. นาง นิตยา เลือดแดง เลขที่ 4 ม.6 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ
5. นาง อุไร ศรีวิลัย เลขที่ 42 ม.6 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ

หลังจากนั้นได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพจาก”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและในการดำรงชีพต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

################################