ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ได้ไปร่วมงานวันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ

0
130

วันที่17สค.62 เวลา9.30น ร้อยเอก ด็อกเตอร์ ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ได้ไปร่วมงานวันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ในโอกาสนี้ ยังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาภาคเหนือในมุมมองผู้กองธรรมนัส พรหมเผ่า” ณ โรงแรม เทวราชอ.เมือง จ.น่าน โดยมีนายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ นายกสมาคมก่อตั้งและคณะกรรมการบริหารสมาคม,สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ17จังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก
โดย ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวช่วงหนึ่งว่า ได้รับทราบเรื่องราวปัญหาต่าง ๆของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดน่าน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติฝนทิ้งช่วงและหนอนกระทู้ระบาดในข้าวโพ ที่เกษตรกรเพาะปลูกส่งผลให้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยจะสั่งการให้จังหวัดพิจารณาเร่งรัดประกาศเขตภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาตรการต่างๆมาช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรชาว จ.น่านที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

และในเวลา14.00นได้เดินทางเข้าพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ในลำน้ำแม่สาคร บริเวณ ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งได้เริ่มเข้าท่วมเทือกสวนไร่นาของเกษตรกรบางส่วน ทั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้าช่วยเหลือชาวนาและเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายและรายงานให้ทราบโดยด่วน จากนั้น ยังได้เดินทางไปพบปะประชาชนและรับฟังปัญหาเกษตรกร ผู้ปลูกยางพารา ข้าวโพด และกลุ่มสุราพื้นบ้าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน เพื่อนำข้อเสนอของเกษตรกรไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป