วันที่ 16 ส.ค.2562   นายประเสริฐ แช่มเดช นายก อบต.สำโรงชัย เป็นประธานเปิดกีฬาสีสัมพันธ์  โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว  อบต.สำโรงชัย ให้การสนับสนุนงบประมาณผู้สูงวัย ทั้งสามสีอย่างสนุกสนาน  สีที่ชนะเลิศ รับถ้วยพร้อมรางวัล1.สีเหลือง 2.สีฟ้ารองชนะเลิศ ที่ 1และ3.สีขาวรองชนะเลิศ ที่ 2 และชมรมผู้อายุอบต.ดอนคาไปร่วมแสดงกลองยาว และร่วมแข่งขันด้วย