พรรณานิคมช่วยผู้ประสบอัคคีภัย
วันที่ 19 พ.ย.61 เวลา 10.00 น.  นายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอพรรณานิคม มอบหมายให้นายชาติชาย อุติลา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง อส. ร่วมกับ จนท.จากเมตตาธรรมมูลนิธิ ออกปฏิบัติภารกิจมอบสิ่งของ และเงินช่วยเหลือ ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตอัคคีภัยในเขตพื้นที่ ต.พอกน้อย และ ตำบลสว่าง ดังนี้
– ต.พอกน้อย ได้แก่
ครอบครัวนายชูชาติ ทิพวงค์ษา บ้านเลขที่ 157 ม.5
– ต.สว่าง ได้แก่ ได้แก่
ครอบครัว น.ส.จุลพล อันสุข บ้านเลขที่ 6 ม.13
ครอบครัว นายบรรลุ อันสุข บ้านเลขที่ 219 ม.13
ครอบครัว นายสนิท คำลือชา บ้านเลขที่ 14 ม.13
– โดยมีนายทองปาน บาตดี กำนันตำบลสว่าง และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
– ทีม นสพ.คน นคร สกล