“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!มอบถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือเยียวยา ผู้ป่วยติดเติยง พิการตั้งแต่กำเนิด!!

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2562 เวลา13.00 น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.และ นายสุนทร สุนทรโอวาส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.บางสะพานอ.บางสะพาน จ.ประจวบ คีรีขันธ์

เข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนายพลวัฒน์ วงศ์อยู่ อายุ 25 ปี เป็นคนไข้ติดเตียงพิการตั้งแต่กำเนิดร่างกายไม่สมบูรณ์ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พูดหรือสื่อสารไม่ได้อาศัยพักอยู่ในเพิงพักไม่มีเลขที่ หมู่ 3 ต.บางสะพาน อ.บางสะพาน ซึ่งเจ้าของที่ดินให้อยู่อาศัยชั่วคราว นายพลวัฒน์ ฯพักอาศัยอยู่กับ นางบังอร สุขเสนาอายุ 45 ปีซึ่งเป็นมารดาฐานะยากจนมีอาชีพรับจ้างนวดแผนโบราณ รายได้ไม่แน่นอนมียายคอยดูแลเมื่อมารดาไม่อยู่ และได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพพร้อมแพมเพิสซึ่งได้รับการบริจาคจาก”มูลนิธิ พระราหู ใจถึงใจ”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

###############################