ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการ อบรม การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

0
96

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 3 มีความรู้ ความเข้าใจในการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เสริมการรักษาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ มาถ่ายทอดความรู้ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร แพทย์ เภสัชกร และพยาบาลผู้รับผิดชอบงานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 280 คน ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จากนางสุมัทนา ปวรุตม์เมธีสกุล นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์