a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กรมราชทัณฑ์ ขอเชิญชวนนักปั่นทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ” Bike for Green Prison 2019 ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี!!

กรมราชทัณฑ์ ขอเชิญชวนนักปั่นทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ” Bike for Green Prison 2019 เพลิดเพลินบรรยากาศธรรมชาติ “ชมวิวเขื่อน เยือนห้องสมุดสีเขียว เที่ยวบ้านดิน จิบกาแฟ แวะขี่ม้า ทัศนาแปลงเกษตรอินทรีย์” ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 3 กันยายน 2562

*วัตถุประสงค์การจัดงาน*

– ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ
– เผยแพร่ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
– เพื่อประชาสัมพันธ์เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใข้แก่ผู้ต้องขัง
– ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในการรักษาสุขภาพอนามัย
– สร้างจิตสำนึกด้านการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ลดพลังงาน ลดโลกร้อน
– รายได้สมทบเงินทุนก้าวเพื่อโอกาส

ใบสมัคร (ประเภทรายบุคคล) โครงการ “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ” Bike for Green Prison 2019 (รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 3 กันยายน 2562) ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ค่าสมัคร
– 500 บาท (สำหรับเสื้อแขนสั้น)
– 550 บาท (สำหรับเสื้อแขนยาว)
– 1,000 บาท (สำหรับเสื้อ VIP)

** หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถสมัครได้เพียง 1 ประเภท (รายบุคคล หรือ ประเภททีมเท่านั้น)

ช่องทางการชำระเงิน
1)สมัครทางออนไลน์
ลิ้งค์สมัครแบบทีม https://bit.ly/2ySUreN
ลิ้งค์สมัครแบบรายบุคคล https://bit.ly/2Z4yeVw

การชำระค่าสมัคร
*** ชื่อบัญชี “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ” หมายเลขบัญชี 137- 0 – 37777- 0 ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนาธิเบศร์
– ส่งหลักฐานการจ่ายเงิน / รายละเอียดชื่อ-สกุล / หน่วยงานหรือเบอร์โทรศัพท์ ไปยังโทรสาร 02-967-3561 (คุณนงนุช สลักคำ) หรือ
– ส่งหลักฐานการโอนพร้อมรายละเอียดไปยัง ID Line : 063-270-1281 (คุณปรีย์ธิดา สมจิตร)

2) สมัครด้วยตนเอง ที่กรมราชทัณฑ์ กองพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนบริหารงานการเงิน ชั้น 5 โทร.02-967-3560-1

สอบถามเพิ่มเติม คุณทิพสุคนธ์ ศรีแจ่ม เบอร์โทรศัพท์ 098-283-9962 ID Line : aor_tipsri

*** สามารถรับเสื้อ/หมายเลขผู้เข้าร่วมกิจกรรม : รับได้ที่หน้างานวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 หรือรับได้ที่กรมราชทัณฑ์ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เท่านั้น

รางวัลการแข่งขัน (ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับเสื้อ/เหรียญที่ระลึก/ประเภททีมจะได้รับถ้วยรางวัล)

ประเภทเสือหมอบ ชาย ระยะทาง 47 กม.
• รุ่นทั่วไป เงินรางวัล 3,000 / 2,000 / 1,000 บาท
• รุ่น 35 – 49 ปี เงินรางวัล 3,000 / 2,000 / 1,000 บาท
• รุ่น 50 ปีขึ้นไป เงินรางวัล 3,000 / 2,000 / 1,000 บาท

ประเภทเสือหมอบ หญิง ระยะทาง 47 กม.
• รุ่นทั่วไป เงินรางวัล 3,000 / 2,000 / 1,000 บาท
• รุ่น 35 ปีขึ้นไป เงินรางวัล 3,000 / 2,000 / 1,000 บาท

ประเภทเสือภูเขา ชาย ระยะทาง 47 กม.
• รุ่นทั่วไป เงินรางวัล 3,000 / 2,000 / 1,000 บาท
• รุ่น 35 – 49 ปี เงินรางวัล 3,000 / 2,000 / 1,000 บาท
• รุ่น 50 ปีขึ้นไป เงินรางวัล 3,000 / 2,000 / 1,000 บาท

ประเภทเสือภูเขา หญิง ระยะทาง 47 กม.
• รุ่นทั่วไป เงินรางวัล 3,000 / 2,000 / 1,000 บาท
• รุ่น 35 ปีขึ้นไป เงินรางวัล 3,000 / 2,000 / 1,000 บาท

ประเภท Over all ชาย/หญิง
• ประเภทเสือหมอบ (ชาย) ถ้วยรางวัล/ของรางวัล
• ประเภทเสือหมอบ (หญิง) ถ้วยรางวัล/ของรางวัล
• ประเภทเสือภูเขา (ชาย) ถ้วยรางวัล/ของรางวัล
• ประเภทเสือภูเขา (หญิง) ถ้วยรางวัล/ของรางวัล

แผนที่เส้นทางปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ https://drive.google.com/open?id=1yDH9ytjtaZK_UqyhghA8GmBgiMv9ENAx

################################