– เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ หมู่ รส.ประจำ อ.ตากฟ้า จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) เนื่องจากได้รับการประสานจาก กำนัน ผญบ.ในพื้นที่ อ.ตากฟ้า ทราบว่าเมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๕๐๐ ที่ผ่านมาได้เกิดลมพายุพัดแรง เข้ามาในพื้นที่และมีลมกระโชกแรง ส่งผลให้บ้านของราษฎรในพื้นที่ ต.ลำพยนต์,ต.สุขสำราญ,ต.ตากฟ้า และต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จว.น.ว. ได้รับความเสียหาย จึงลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำในพื้นที่ สำรวจบ้านที่ได้รับความเสียหายจำนวน ๑๙ หลังคาเรือน
จากการสอบถามเจ้าของบ้านทราบว่า อบต.และเทศบาลตำบลดังกล่าวได้เข้าสำรวจเบื่องต้นแล้วเพื่อประมาณการในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม อีกทั้ง หมู่ รส.ประจำ อ.ตากฟ้าจะขอรับการสนับสนุนกำลังพล จาก ป.๔ พัน.๔ มาช่วยในการซ่อมแซมบ้านต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี