มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2562 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล ประธานกรรมการมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี

0
98

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2562 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล ประธานกรรมการมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมประกอบกิจกรรมพิธี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ กราบพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรและถวายองค์ผ้าป่า แขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรมและถวายผ้าไตร โดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุณี เป็นองค์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคารพระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ในการนี้ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,036,380.00 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) สรุปยอดเงิน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562