“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ฯ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีจิตสาธารณะ ด้วยความเสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม!!

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และประชาชน หรือบุคคลผู้มีความเสียสละ วิริยะอุสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ มีจิตสาธารณะ พร้อมช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันปราบปราม และยับยั้งอาชญากรรม จนเป็นที่ยอมรับต่อสังคม ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 9 ราย ดังนี้

1. พลตำรวจตรี ภาณุเดช บุญเรือง
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
2. พันตำรวจเอก ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
3. พันตำรวจเอก ธงชัย เนตรสขาวัฒน์
ผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
4. พันตำรวจเอก เขมรินทร์ พิศมัย
ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
5. ร้อยตำรวจเอก เกษม ฉิมพาลี
รองสารวัตรกองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
6. สิบตำรวจโท พูลสวัสดิ์ เสถียรอุดร
ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน จังหวัดชายแดนภาคใต้
7. นาย กิตตินันท์ อนุพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนนี่ ทู โก จำกัด
8. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
9. ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท L.S. Jewelry Group/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


โดยมีพลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเข็มรางวัลเชิดชูเกียรติ ที่ออกแบบโดย ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
*************************************************

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ !!

################################