อำเภอเมืองร้อยเอ็ด…วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการจัดประชุมพัฒนาทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต DHM และคณะทำงาน DHM โดยมีคณะกรรมการ พชอ. หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม ประชุม ซึ่งกิจกรรมมีการแยกกลุ่มเสวนา 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ. และนำ เสนอ ผลการขับเคลื่อนงาน ทบทวนสิ่งที่ดำเนินการมาแล้วในปี 2562 เพื่อจัดทำแผนในการปฎิบัติงานในเชิงรุก ณ ห้องประชุมเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

##########
ศรีไพร ทูลธรรม :: ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน