ุอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เชิญชวนพิชิต ขึ้นยอด ” โมโกจู ‘ 5 วัน 4 คืน

0
206

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ แจ้งตารางเดินป่าระยะไกลขึ้นยอด”โมโกจู “ 5 วัน 4 คืน โดยประกาศผ่าน. เฟซบุค และเปิดให้จองทริปเดินป่าทางอีเมลอุทยานฯแม่วงก์

เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันที่ 8 พ.ย. 61 เท่านั้น โดยปีนี้ทางอช.แม่วงก์ ห้ามนักท่องเที่ยวนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมเข้ามาในอุทยานฯโดยเด็ดขาด
เพจเฟซบุ๊ก “อุทยานแห่งชาติแม่วงก์” ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการเดินป่าระยะไกล (โมโกจู) ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ฝั่งจังหวัดกำแพงเพชร (พื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัดคือนครสวรรค์และกำแพงเพชร) ประจำปี 2561-2562

เพจอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้ระบุว่า กิจกรรมการเดินป่าระยะไกล มีจุดหมายปลายทางตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้แก่ ยอดเขาโมโกจู และน้ำตกแม่รีวา โดยใช้เวลาเดินเท้า 4 คืน 5 วัน เหมาจ่าย 13,500 บาท/กลุ่ม แต่ละกลุ่มต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 12 คน ไม่รวมค่าลูกหาบและค่าเสบียง หากต้องการลูกหาบให้ติดต่อทางอุทยานฯแม่วงก์ เพื่อจัดเตรียมลูกหาบไว้ให้ จำกัดกลุ่มลำไม่เกิน 3 คน


 

โดยมีอัตราค่าตอบแทน 600 บาท/ลูกหาบ 1 คน/วัน (ลูกหาบแบกสัมภาระไม่เกิน 20 กก./คน) และต้องเตรียมอาหารอย่างเพียงพอสำหรับลูกหาบด้วย
สำหรับตารางการเดินป่าระยะไกล(โมโกจู) ประจำปี 2561-2562 ได้ประกาศออกมาแล้วทางเฟซบุคของเพจอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ โดยทริปแรก(ทริปที่ 1) จะเริ่มเดินทางวันที่ 17-21 พ.ย. 61 และทริปสุดท้าย(ทริปที่ 10 ) กำหนดวันที่ 23-27 ก.พ. 62

หินเรือใบวันมีทะเลหมอกลอยละล่อง
หินเรือใบวันมีทะเลหมอกลอยละล่อง

ทั้งนี้ทางอุทยานฯแม่วงก์ ได้กำหนดให้นักท่องเที่ยวผู้สนใจจองช่วงการเดินทางทริปโมโกจู 2561-2562 ผ่านทางอีเมลของทางอุทยานฯ ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 วันที่ 8 พ.ย. 61 เป็นต้นไป และไม่รับจองทางโทรศัพท์หรือการเดินทางมาจองด้วยตัวเองไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์รอบบริเวณยอดเขาโมโกจู
ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์รอบบริเวณยอดเขาโมโกจู

สำหรับ “ยอดเขาโมโกจู” เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของผืนป่าตะวันตก และเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ฝั่งจังหวัดกำแพงเพชร (พื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัดคือนครสวรรค์และกำแพงเพชร) มีความสูง 1,964 เมตร มีสภาพเส้นทางค่อนข้างยากลำบากติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

น้ำตกแม่รีวา

ส่วนน้ำตกแม่รีวา เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ต้นน้ำของคลองแม่เรวาที่ไหลลงไปเบื้องล่าง(คลองแม่เรวาเป็นต้นน้ำของแม่น้ำวง) น้ำตกแม่เรวา มี 5 ชั้น มีความสูงร่วม 100 เมตร ไหลเป็นสายขาวยาวไขว้สลับเป็นรูปตัว S ตกลงมายังแอ่งกว้างขวางที่เบื้องล่าง ทั้งนี้ในเส้นทางเดินป่า เที่ยวชมน้ำตกแม่รีวา และพิชิตยอดเขาโมโกจู ทางอุทยานฯแม่วงก์ ได้กำหนดเป็นเส้นทาง “เดินป่าระยะไกล” 5 วัน 4 คืน แบ่งเป็น ขาไป เดินขึ้น 3 วัน ขากลับ เดินลง 2 วัน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม สำหรับผู้นิยมไพร รักการเดินป่า และต้องมีสุขภาพแข็งแรง