พระดีเมืองร้อยเอ็ด… หน่อเนื้อพุทธ- พระนักปฏิบัติ..พระนักพัฒนา.. พระเกจิเมืองร้อยเอ็ด

0
820

พระดีเมืองร้อยเอ็ด… หน่อเนื้อพุทธ- พระนักปฏิบัติ..พระนักพัฒนา..เกจิเมืองร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงาน ได้ ลงพื้นที่ สัมภาษณ์พระเกจิเมืองร้อยเอ็ด (พระอาจารย์ทอง) พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส, เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาดตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ อธิบาย ว่า”ทุกข์ของประชา อาตมา ต้องมาก่อน” ช่วงบ่ายวันนี้ปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เป็นที่พึ่งของประชาชนที่ได้ รับ ความเดือดร้อน โดยอาศัยพลังจิตชั้นสูงและพุทธาคมอันบริสุทธิ์ เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเมตตาธรรม….
ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย จงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พินาสหายไป ณ บัดนี้ และขอให้ดำรงชีวิตด้วยความสวัสดีมีชัยตลอดไปด้วย เทอญ. ธรรมะที่ท่าน พระอาจารย์ทองได้บรรยายมานั้น มีความ ขังอยู่ในตัวผู้สื่อข่าวในพื้นที่รายงาน`

ณ วัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
///////////๛
ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพข่าว
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน