“ธรรมนัส” ส่ง​ 2 ส.ส.พะเยารับข้อร้องเรียนเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ​             วันที่​ 11​ สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.จังหวัดพะเยา เขต 1 ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.จังหวัดพะเยา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนายอำเภอสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง นายสวัสดิ์ กะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบพันธุ์พื้นเมือง ผู้ได้รับผลกระทบจากการขึ้นราคาภาษีสรรพสามิต

ทั้งนี้​ ที่ประชุมมีข้อสรุปตามต้องการของเกษตรกรคือ 1. ขอให้ขึ้นภาษีแบบขั้นบันได 2. ขอให้ขึ้นภาษีครั้งละ 1 เท่าจากราคาภาษีเดิม 3. ขอให้ขึ้นราคาภาษีแบบเว้น 2 ปีครั้ง ทั้งนี้ 2 สส. ได้รับเรื่องและจะนำเข้าหารือในสภาผู้แทนราษฎร และนำส่งความคิดเห็นให้นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังต่อไป