โรงเรียนประชานุเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2562

0
699

โรงเรียนประชานุเคราะห์ จัดงานวันแม่ ประจำปี 2562
วันที่ 9 สิงหาคม 2562นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ
ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ เป็ประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนประชานุเคราะห์ ประจำปี 2562

โดยมี นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ ผู้ได้รับใบอนุญาติ ฯ นายสุทัศน์ ธำรงวัฒนกุล ผอ.โรงเรียนประชานุเคราะห์ นายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล ผู้จัดการโรงเรียนประชานุเคราะห์ นางสาวชโลมใจ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาโรงเรียนประชานุเคราะห์ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ และคณะครู – ผู้ปกครอง ร่วมพิธี และ พิธีเกียรติบัตร แม่ดีเด่น 2562 ณ โรงเรียนประชานุเคราะห์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์