นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดทำบัตรผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง

0
58

วันนี้ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้นำทีมจัดทำบัตร

ประจำตัวประชาชนออกไปบริการจัดทำบัตรให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 7 ราย ในพื้นที่ตำบลบ้านแก่ง หมู่ที่ 8 จำนวน 1 ราย และพื้นที่ตำบลบ้านมะเกลือ หมู่ที่ 4, 6, 8 และหมู่ที่ 12 จำนวน 6 ราย