โรงเรียนสามมิตร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จัดวันแม่แห่งชาติ ปี 2562

0
259

โรงเรียนสามมิตร เอกชนดีเด่นท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2562    วันที่ 9 ส.ค.62  ดร.นาถนรินทร์ เพทายเทียมทอง ผู้บริหารโรงเรียนสามมิตร โรงเรียน เอกชนดีเด่น พร้อมนายนพรัตน์ โพธิ์คำ นายธวัชชัย เสนารถ รองผู้อำนวยการและคณะครูของโรงเรียน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่ โดยจัดกิจกรรมที่โดมใหญ่ของโรงเรียน

มีคุณแม่ของนักเรียนทุกคนมาร่วมกิจกรรมพร้อมนักเรียนของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่ ดร.นาถนรินทร์ เพทายเทียมทอง เปิดกรวยสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกล่าวนำทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมวันแม่ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระชนม์อายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทยตลอดไป

ตัวแทนนักเรียนร้องเพลงเกี่ยวกับเทิดพระคุณแม่ ดร.นาถนรินทร์ เพทายเทียมทอง ผู้บริหารโรงเรียนสามมิตร มอบเกียรติบัตรให้คุณแม่ดีเด่น 7 ท่าน และมีกิจกรรมให้คุณแม่ผู้ปกครองนักเรียนมานั่งที่เก้าอี้ให้นักเรียนซึ่งเป็นบุตรนำดอกไม้ดอกมะลิมามอบให้คุณแม่และกราบและกอดคุณแมผู้ปกครอง เป็นภาพที่ประทับใจของทุกคนที่มาร่วมงานกิจกรรมวันแม่โรงเรียนสามมิตรโรงเรียนเอกชนดีเด่นท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ภาพ/ข่าว จาก ร.ต.ท.นิกร ยะรินทร์