…..งานบุญบั้งไฟเริ่มแล้ววันนี้จัดได้อย่างยิ่งใหญ่เชิญนักท่องเที่ยวมาชมความงามของขบวนแห่บุญบั้งไฟที่จังหวัดยโสธร….  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร ขอเชิญชมประเพณีบุญบั้งไฟ 2561
ชมขบวนแห่บั้งไฟตระการตา พร้อมด้วยศิลปวัฒนธรร มพบสินค้าโอท็องชาวยโสธร การแสดงเสียง สี เสียง ตำนานพญาคันคากและตำนานบั้งไฟกลางคืน ณ สวนสาธารณะพญาแถน จ.ยโสธร
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมเป็นหนึ่งในการสืบสานสืบสานประเพณีที่ดีงามต่อไป
.ตำนานกำเนิดบุญบั้งไฟ.
พญาคันคาก พญานาค พญาแถน คือ ตำนานความเชื่อของชาวอีสาน และอีกตำนานหนึ่งก็จะมีตำนาน “ผาแดงนางไอ่” ชาวอีสานจ ทำบั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน บั้งไฟล้าน ถึงปลายเดือนห้าย่างเดือนหก
ชาวบ้านก็จะแสดงออกถึงความสามัคคี ร่วมกันทำบั้งไฟจุดขึ้นไป แจ้งพญาแถนเพื่อให้บันดาลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล เพื่อชาวโลกมนุษย์จะใช้น้ำฝนทำนาเป็นไปตามตำนานเล่าสืบทอดกันมา
พญาคางคก พญานาค รวมไพร่พลยกทัพขึ้นไปรบชนะพญาแถน และได้ทำสัญญาสงบศึก หากถึงฤดูกาลทำนา โลกมนุษย์จะส่ง สัญญาน แจ้งพญาแถนด้วยการจุดบั้งไฟขึ้นท้องฟ้า และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโลกมนุษย์ก็จะใช้เสียงสนูจากว่าวแจ้งให้พญาแถนทราบ ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวบ้าน
,,, เมืองรองต้องมา,,อีสานแซบนัว,,,   ขอบคุณ ภาพข่าวจาก ว่าที่ร้อยตรีศรัณย์ หาญบุญเศรษญ,