อำเภอโคกศรีสุพรรณปลูกป่ารอบหนองสิมเพื่อเป็นป่าชุมชน
เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 62 ที่บริเวณคูหนองสิม บ้านตองโขบ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ .สกลนคร นายชัยวัน​ ราชชมภู​ รักษาการประธานสภาเกษตร​ จังหวัดสกลนคร และ ดร.ชูพงศ์ คำจวง เจ้าของ”โครงการนอนบ้านมั่งคั่ง นอนนาแก้จน”จ.สกลนคร ร่วมกันปลูกป่าที่คูรอบหนองสิม​ บ้านตองโขบ​ ต,ตองโขบ​ อโคกศรีสุพรรณ​ ปลูกไม้ป่ายืนต้นหลายสายพันธุ์​ พยุง มะค่า แดง ประดู จำนวน​กว่า2000ต้น
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนครกล่าวว่า การปลูกป่าเป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึก ระหว่างคนกับป่าให้อยู่ด้วยได้ ตลอดจนการสร้างป่าเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งทั้งนี้จะได้มีกิจกรรมดีๆสร้างสำนึกให้ก่บคนหันมาสนใจสภาวะแวดล้อมด้วย หากเราเริ่มวันนี้วันต่อไป ภาวะแวดล้อมก็ล้อมก็คงดีขึ้น???//// ทีม ข่าว นสพ คน นคร สกล…///รายงาย