8/8/62/จ.ราชบุรี/ข่าว/ ครอบครัว​ศรัทธรธรรม​ ทูลเกล้าถวายสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์บริการโลหติ​ ภาค​ 4 อ.เมือง​ จ.ราชบุรี.
นางรุจี​ ศรัทธาธรรม​ สตรีดีเด่น​ แห่งชาติ​ปี​2562​คณะผู้บริหารกาชาดจังหวัดราชบุรี​ กล่าวว่าตนเคยรับราชการเกษียณอายุราชการมา​แล้ว​ 10​ กว่าปี​ได้อุทิศตนและทรัพย์สินส่วนตัวบริจาคให้กับงานด้านสาธารณกุศลมาตลอด​ 20​ กว่าปี​นอกจากนี้ยังร่วมเป็นสมาชิกเหล่ากาชาด​จ.ราชบุรี​ และเป็นคณะกรรมการบริหารกาชาด​ จ.ราชบุรี​ มาตลอดและเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง​วันที่​ 12​ สิงหาคม​ 2562​ ครอบครัวศรัทธาธรรม​ บุตรธิดา​พร้อมใจกันบริจาคทรัพย์จำนวน​ 200.000 บาท​ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนาง​ปราณี​ ร่มโพรีย์ กรรมการเหล่ากาชาด​ อ.บ้านคาพร้อมครอบครัวบุตรธิดา​ ร่วมกัน​ทูลเกล้าถวายเงิน จำนวน​ 200.000 บาทในครั้งนี้ด้วย.

ประวิทย์​ ลิ้มเจริญ​ จ.ราชบุรี