“ตม.จว.ขอนแก่น บูรณาการกำลังร่วมกับ กก.สส.บก.ตม.4 ตรวจค้นจับกุมแรงงานต่างด้าว ทำความผิดตาม พรบ.คนเข้าเมืองฯ!!

0
72

“ตม.จว.ขอนแก่น บูรณาการกำลังร่วมกับ กก.สส.บก.ตม.4 ตรวจค้นจับกุมแรงงานต่างด้าว ทำความผิดตาม พรบ.คนเข้าเมืองฯ!!

เมื่อวันที่(5 ส.ค.2562) เวลา16.30 น. พ.ต.ท.อาชีพ เจริญสันติสุข สวญ.ตม. จว.ขอนแก่น นำกำลังชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.ขอนแก่น บูรณาการกำลังร่วมกับ กก.สส.บก.ตม.4 เข้าทำการปิดล้อมตรวจค้น บริษัทคาร์สเดย์คอเปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 235 หมู่ 5 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น พบ น.ส.นภัสสร อัมรินทร์ โทร.043-009-605 แสดงตัวเป็นผู้ดูแลพร้อมนำตรวจ จากการตรวจสอบพบ แรงงานสัญชาติไทย 234 ราย ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ 4 ราย

ตรวจพบความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ ตาม ม.37(2) จำนวน 2 ราย พร้อมเปรียบเทียบปรับ ตามใบเสร็จรับเงินเล่ม5242 เลขที่ 28 – 29 เป็นเงิน 8,000 บาท และพบไม่แจ้งที่พักแจ้งที่พักตาม ม.38 จำนวน 1 ราย พร้อมทำการเปรียบเทียบปรับ เจ้าของเคหะสถานตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 5242 เลขที่ 028 เป็นเงิน 1,600 บาท!!

#ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบลรอง ผบก.อก.ปรก.รอง ผบก.ตม.1 สตม.เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!.

##############################