ร้อยเอ็ด… จังหวัดร้อยเอ็ดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0
36

ร้อยเอ็ด…
จังหวัดร้อยเอ็ดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
*วันนี้อังคารที่ 6 ส.ค.2562 เวลา 11.00 น.ณ.บึงโพนทองใหญ่ (แหลมพยอม) บ้านเกษตร ม.11 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ดเดินทางมาเป็นประธานในพิธีขึ้นแท่นถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
**สืบเนื่องจากวันที่ 12 ส.ค.2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง พร้อมจิตอาสาพระราชทาน และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ้บ้าน พ่อค้า ประชาชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง คณะครู-นักเรียน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตวํน้ำ โดยได้รับอนุเคราะห์พันธ์สัตว์น้ำจากสำนักงานประมงจังหวัด
***นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย โดยทรงให้มีพระราชเสาวนีย์ให้กรมประมงปล่อยพันธุ์ปลาที่เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้ราษฎรจับไปบริโภคในครัวเรือน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดอาหารโปรตีนจากปลา ในโอกาสนี้ประธานได้มอบพันธ์สัตว์น้ำให้กับตัวแทนหมู่บ้านด้วย.
////////////
ภาพข่าวศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด ทีมข่าว พลาญชัย TVสุเทพ ลอยแก้ว/ถ่ายภาพ-รายงาน