…..นี่คือความสวยงามของขบวนบุญบั้งไฟ ที่งดงามที่สุด ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชมงานบุญบั้งไฟของชาวจังหวัดยโสธร….

เมือวันที่11พ.ค2561
นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี เชิญชวนนักท่องเที่ยวชมความงามของขบวนบั้งไฟ ประเพณีแห่บั้งไฟ จ.ยโสธร ณ สวนสาธารณะพญาแถน และถนนกลางเทศบาลเมืองยโสธร จ.ยโสธร
ทั้งนี้ มีทั้งบั้งไฟโบราณ และบั้งไฟประยุกต์อีกด้วย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญเมืองรอง ยโสธรคือหนึ่งในเมืองรองต้องมา
หากนักท่องเที่ยวท่านใดยังไม่มีแพลน วันเสาร์ที่12พ.ค.นี้ 10.00เป็นการแห่ขบวนบั้งไฟ กับวัฒนธรรมที่สวยงาม
ส่วนวันที่13พ.ค. เป็นการจุดบั้งไฟ นักท่องเที่ยวไใควรพลาด
ภาพและข่าวจาก ว่าที่ร้อยตรีศรัณย์ หาญบุญเศรษฐ